Pristup potrošnji energije bilo kada, bilo gde

Odmah dostupna na vašem smartfonu, tabletu ili veb pretraživaču

Dizajnirano za vas i vaše potrebe

Sinhronizovano sa današnjim mobilnim svetom

Kliknite za detaljniji prikaz

Svi smart-me uređaji imaju integrisan Wi-Fi interfejs, preko koga se povezuju na vašu Wi-Fi mrežu i komuniciraju sa smart-me oblak serverom. Nije potreban nikakav dodatni hardver.

Takođe, na smart-me oblak možete da povežete vaša postojeća brojila koja poseduju M-Bus interfejs. smart-me podržava više od 1000 različitih uređaja (brojila električne energije, toplote, vode, gasa, ...).

Pomoću vašeg smartfona, tableta ili veb pretraživača imate pristup bilo kom vašem smart-me uređaju i možete da kontrolišete i upravljate vašom električnom energijom i brojilima sa bilo kog mesta na svetu u realnom vremenu.

Već priznate impresivne mogućnosti

smart-me vam daje mnogo više nego što mislite. Kontrolišite i upravljajte vašim
prostorom ili čitavom opštinom, jednostavno i pomoću par klikova, sa bilo kog mesta!

Merenje električne energije

Besplatni

Potrebna verzija

smart-me oblaka

smart-me je merač snage visokog kvaliteta (klase 1). Pored snage, uređaji mere energiju, struju, napon i faktor snage. Svaki uređaj je kalibrisan tokom proizvodnje kako bi se osigurala optimalna tačnost. Garantujemo tačnost od 99% (maksimalno 1% greška).

Klik!

Daljinski prekidač

Besplatni

smart-me je takođe daljinski prekidač. Možete daljinski uključiti ili isključiti napajanje pomoću vašeg smartfona, tableta ili veb pretraživača.

Merenje i upravljanje svakom fazom

Besplatni

Sva smart-me trofazna brojila imaju prikaz i upravljanje svakom fazom na jednom mestu,

što doprinosi povećanju fleksibilnosti i stabilnosti sistema.

Onemogućavanje prekidača

Besplatni

Sva smart-me brojila imaju opciju onemogućvanja daljinskog isključenja svake faze, što možete jednostavno konfigurisati u okviru svakog brojila.

Dodatni izlazi i ulazi

Besplatni

Svako smart-me brojilo ima dodatne nezavisne ulaze i izlaze, čiju funkciju možete konfigurisati po vašem izboru i zahtevima (odabir između digitalnih ili impulsnih izlaza, kao i između digitalnih ili tarifnih ulaza).

Merenje aktivne i reaktivne energije

Profesionalni

Pored aktivne energije, ukoliko to želite, za svako smart-me trofazno brojilo možete jednostavno da aktivirate i merenje reaktivne energije.

Klik!

Interval slanja na smart-me oblak

Profesionalni

Za svaki smart-me uređaj može da se definiše interval slanja merenih podataka na smart-me oblak na čuvanje, što je korisno za internet veze sa ograničenom količinom podataka ili kada se rukuje sa osetljivim podacima. Ova opcija ne utiče na upravljanje uređajima, koje je uvek u realnom vremenu.

Merenje toplote, vode i gasa

Besplatni

Pored brojila električne energije, sva brojila za toplotu, vodu i gas se mogu jednostavno
integrisati u smart-me sistem pomoću smart-me M-Bus gejtveja.

Merenje temperature

Besplatni

smart-me je takođe merač temperature. Možete pratiti temperaturu vaše okoline sa bilo kog mesta. Merenje temperature se vrši preko smart-me utikača.

Klik!

Programiranje bez kodiranja

Besplatni

smart-me je takođe inteligentni uređaj. Preko vašeg smartfona, tableta ili veb pretraživača
možete veoma jednostavno konfigurisati, bez ikakvih programskih kodova, pojedine događaje i akcije na osnovu izmerenih i sistemskih vrednosti, npr. alarmiranje ukoliko snaga brojila premaši definisanu vrednost ili kada je došlo do gubitka veze sa brojilom, itd.

Klik!

Višestruki dijagrami

Besplatni

Pomoću smart-me možete da kreirate više tipa dijagrama, potput profila opterećenja, poređenja sa prošlim mesecom ili profila opterećenja sa pod-potrošnjom.

Upravljanje lokacijama

Besplatni

Možete da dodelite brojila zgradama, mašinama, itd., odnosno možete da kreirate sopstveni prikaz u obliku stabla, za centralizovan nadzor celog objekta, postrojenja ili opštine.

Praćenje i izveštavanje energije

Besplatni

Sa smart-me tehnologijom je potrebno samo nekoliko jednostavnih klikova da bi se sprovela potpuna energetska analiza postrojenja, zgrade ili cele kompanije. Intuitivna vizuelizacija podataka omogućava praćenje nivoa potrošnje u realnom vremenu, u različitim vremenskim okvirima, u skladu sa vašim potrebama optimizacije potrošnje energije, što zajedno sa grafikonima i izveštajima pomažu da se poboljša energetska efikasnost. smart-me aplikacija kombinuje u jednoj platformi različite vrste energije kao što su električna energija, komprimovan vazduh, toplota, klimatizacija, voda i gas.

Korisnički kokpit

Besplatni

Svaki korisnik može da vidi potrošnju energije sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku, brzo i na veoma jednostavan način.

Upravljanje opterećenjem

Besplatni

Kompanije sa puno električnih uređaja imaju koristi od upravljanja opterećenjem njihovih nivoa potrošnje. Termin upravljanje opterećenjem se generalno odnosi na smanjenje ili eliminaciju vršnih struja kroz strateško aktiviranje i deaktiviranje električnih potrošača. smart-me sistemi automatski isključuju odgovarajuće uređaje u ograničenom vremenskom periodu, čime se realizuje prosečna potencijalna ušteda između trideset i pedeset procenata.

Praćenje postrojenja i alarmi

Besplatni

smart-me sistemi vam omogućavaju da na najjednostavniji način izdaleka nadgledate vaše postrojenje. Automatski ćete dobiti alarm u slučaju ranije definisanog događaja.

Komunikacija između uređaja

Besplatni

Svi smart-me uređaji su sinhronizovani između sebe preko smart-me oblaka, što omogućava kreiranje akcija uređaja na osnovu vrednosti drugih uređaja na veoma jednostavan način.

Izveštavanje

Besplatni

Kreirajte brzo i jednostavno različite vrste izveštaja vaših energetskih podataka. Možete da preuzmete izveštaje kao PDF, Word ili Excel datoteku.

Obezbeđeni javni linkovi

Besplatni

Pratite i upravljajte potrošnjom energije preko vašeg vebsajta ili skada sistema korišćenjem javnih linkova u okviru korisničkog naloga ili korišćenjem javnog smart-me API.

Konfiguracija ekrana

Besplatni

Konfigurišite pločice svih uređaja, odnosno definišite koje će se sve vrednosti prikazivati na ekranu za svako brojilo, prema vašim potrebama, jednostavnim odabirom vrednosti uređaja u okviru korisničkog naloga.

Upravljanje korisnicima

Profesionalni

Kreirajte korisnike i dodelite im prava pristupa brojilima i lokacijama. Svaki korisnik može da vidi samo one podatke energije za koje je zaintersovan.

smart-me obračun

Profesionalni

Da li želite da proširite vaše troškove energije između različitih budžeta ili kompanija?
smart-me sistemi automatski generišu ceo vaš energetski račun bez dodatnih troškova.

Obračun stanica za E-punjenje

Profesionalni

Bez specijalnog ožičavanja potrošnja energije stanica za E-punjenje može biti naplaćena pravoj osobi.

Savršeno za upravljanje energijom u skladu sa ISO 50001

smart-me nudi alate za idealno praćenje i izvešavanje, za upravljanje energijom u skladu sa novim sertifikacionim standardom ISO 50001. Kompanije mogu da vrše aktivan nadzor i u skladu sa njihovim ciljevima za uštedu energije.

Još neke smart-me mogućnosti

Amortizacija

Početne investicije za instalaciju smart-me infrastrukture su veoma niske. Zbog ostvarivanja smanjenja potrošnje i jeftinog održavanja, troškovi se amortizuju u roku od samo nekoliko meseci.

Povratak toplote

Prilikom korišćenja proizvodnih procesa sa toplotnom energijom iznad 50C°, povraćena energija daje značajan potencijal za uštedu. smart-me proizvodi vam omogućavaju da merite, dokumentujete i vizuelizujete tokove energije u vašoj kompaniji tokom dnevnih operacija. Ti podaci u realnom vremenu pomažu da se razumeju posledice investicije i odluke mogu da se naprave na informisanoj osnovi.

Generisanje komprimovanog vazduha

Komprimovan vazduh je skup izvor energije. Uštede energije su ipak moguće sa odgovarajućom opremom. smart-me vam omogućava da merite i optimizujete komprimovan vazduh kroz identifikaciju i eliminisanje curenja. Dodatno, može se iskoristiti izlazna toplota komprimovanog vazhuha. Do 90% manja potrošnja energije se može iskoristiti kao toplotna energija između 40 – 65 C°. Možete da vizualizujete tokove energije (komprimovan vazduh, električna energija, toplota) tokom dnevnih operacija i da reagujete na odstupanja. Praćenje performansi smart-me vam omogućava da identifikujete potencijalnu uštedu i procenite vaše mogućnosti za investiranje.

Grejanje i klimatizacija

Razumni i savremeni sistemi grejanja smanjuju troškove energije. smart-me proizvodi čine vaše energetske tokove vizuelno opipljivim, prikazuju potencijal za optimizaciju i mogu da se koriste za upoređivanje različitih objekata ili uređaja.

Automatizacija objekta

Automatski sistemi značajno smanjuju nivo potrošnje električne energije, gasa, toplote, klimatizacije i osvetljenja u okviru vašeg objekta. Polazne osnove za idealno iskorišćenje su prilagođena ponašanja korisnika i procesi za automatsko isključenje korisnika u režimu mirovanja (monitori, štampači, svetiljke, ventilacija, klime, itd.). smart-me vam omogućava da sprovedete nadzor energetskih tokova u realnom vremenu i da imate jasnu sliku o uslovima u objektu.

Skladištenje energije

Baferovanje električne i toplotne energije doprinosi smanjenju ili eliminaciji nastalih vršnih struja. Električni automobili se mogu puniti sa prekomerno proizvedenom solarnom snagom. smart-me sistemi priklupljaju i vizuelizuju relevantne podatke i u stanju su da direktno preuzimaju postupak naplate sa stanica za punjenje.

Smanjenje CO2

Suma mera za optimizaciju energije može da se izrazi u tonama CO2. smart-me vam pomaže da opišete i dokumentujete sve vaše mere štednje. Investicije u sisteme za upravljanje energijom imaju ekonomsku i ekološku korist.

Optimizacija sopstvene potrošnje

smart-me kontroliše razne potrošače (kao što su toplotne pumpe) i mogu da optimizuju sopstvenu potrošnju, tako da se koristi najniža moguća energija iz javne mreže.

Primenjivo za bilo koju snagu

Bez obzira da li se radi o kućnom produžnom kablu ili industrijskoj mašini velike snage,
smart-me uređaji vam omogućavaju ekstremnu preciznost merenja i upravljanje bilo kojim uređajem na veoma jednostavan način.

Konstantno obogaćivanje smart-me oblaka

smart-me se stalno ažurira sa novim funkcijama koji će vaš život učiniti lakšim

Napred na primenu