Recite doviđenja skupim i komplikovanim rešenjima

Postoji bolji način, baziran na oblaku, mobilno omogućen i jednostavan za korišćenje

smart-me monofazno Brojilo

Električno brojilo se ponovo izumelo!

Prvo električno brojilo sa direktnom vezom sa internetom. Nije potreban nikakav dodatni hardver. Brojilo koristi postojeću Wi-Fi mrežu i može se lako kontrolisati i analizirati preko interneta. Ovo je najlakša mogućnost za vizuelizaciju i optimizaciju potrošnje energije uz pomoć smartfona, tableta ili računara u realnom vremenu. Neverovatno jeftino rešenje da napravite vašu električnu energiju pametnom.

smart-me trofazno Brojilo 80A MID Telstar

Potpuno nezavisno trofazno električno brojilo
sa integrisanim intefejsom za Wi-Fi ili mobilnu komunikaciju

Moćno i precizno trofazno brojilo sa integrisanim interfejsom za Wi-Fi komunikaciju. Zahvaljujući mesh tehnologiji, na brojilo, koje je povezano sa internetom, može bežično da se nakači, i poveže sa internetom, do 4 drugih smart-me uređaja. Shodno tome, preduzeća kao i kupci, dobijaju podatke o energiji u realnom vremenu. Brojilo brzo ostvaruje vezu sa smart-me oblakom i automatski sinhronizuje podatke u šifrovanom formatu. Ovo je najlakši način vizuelizacije potrošnje energije u realnom vremenu i inteligentne kontrole sopstvene potrošnje. Štaviše, prikupljeni podaci o merenjima mogu se izvesti u razne nezavisne sisteme. Poseduje floating contact outputs za upravljanje spoljnim uređajima (jedan od njih je sa integrisanim 8A relejem).

smart-me Utikač

Merač električne energije i snage, daljinski prekidač, vremenski prekidač,
inteligentni prekidač i merač temperature, sve u jednom uređaju

Utikač predstavlja uređaj za merenje električne energije i snage, daljinski prekidač, vremenski prekidač, inteligentni prekidač i uređaj za merenje temperature, kojim se lako kontroliše preko smartfona, tableta ili računara. Uređaj se automatski povezuje na postojeću Wi-Fi mrežu. Potrošnja električne energije može da se prati sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Priključeni potrošači se mogu uključivati i isključivati po potrebi.

smart-me M-Bus Gejtvej (Gateway)

Prolaz ka smart-me oblaku za do 50 M-Bus brojila

smart-me M-Bus Gejtvej integriše M-Bus brojila direktno u smart-me oblak. Nije potreban nikakav dodatni hardver. Gejtvej koristi postojeću Wi-Fi mrežu i automatski prenosi podatke merenja sa povezanih brojila (električna energija, voda, toplota, gas i temperatura) pravo na smart-me oblak.

smart-me Modul za Kamstrup brojilo velike snage

Produžetak Kamstrup električnog brojila

smart-me Modul integriše Kamstrup električno brojilo u smart-me oblak. Nije potreban nikakav dodatni hardver. Modul koristi postojeću Wi-Fi mrežu i povezuje se direktno sa smart-me oblakom. Ovo je najlakša opcija za analizu i optimizaciju potrošnje energije uz pomoć smartfona, tableta ili računara u realnom vremenu.

Prospekt

USP - Trofazno indirektno brojilo

Snimanje i slanje podataka na smart-me oblak za struje do 3000A

Visokoprecizno Wi-Fi trofazno indirektno brojilo za jednostavno snimanje postojećeg stanja u industriji, do oko 2MW po jednom kolu, uz slanje svih podataka na smart-me oblak, na bilo kom mestu i u bilo koje vreme. Nije potreban nikakav dodatni hardver. Ovo je najbrži mogući način da pratite i analizirate rad jednog dela ili celog postojenja uz pomoć smartfona, tableta ili računara u realnom vremenu. Uz brojilo se isporučuju rasklopivi strujni transformatori, osiguračka kutija, kao i klešta za mogućnost direktnog napajanja brojila sa šina u razvodnom ormanu.

Upravljačka kutija

Uređaj za unutrašnju ili spoljnu montažu sa daljinskim prekidačima 2x 3680W

Jednostavno integrišite visokopouzdano komandovanje uređaja bilo koje snage u smart-me sistem, direktno ili preko pomoćnih kontkata, na bilo kom mestu i u bilo koje vreme. Kutija koristi postojeću Wi-Fi mrežu i povezuje se direktno sa smart-me oblakom. Nije potreban nikakav dodatni hardver. Ovo je najbrži mogući način da upravljate i jednim ili više grupa uređaja i postrojenja, uz pomoć smartfona, tableta ili računara u realnom vremenu, ručno ili programski.

Preuzmite danas vašu mobilnu smart-me aplikaciju

Uvek sinhronizovana i potpuno besplatna za sve korisnike

smart-me Oblak

Mobilni pristup bilo kada i bilo gde. Uvek besplatan za sve korisnike!

Oblak obezbeđuje svakom smart-me uređaju savremeni monitoring energije u realnom vremenu. Svi izmereni podaci se prebacuju na smart-me oblak gde mogu da se obrađuju. Izmerenim vrednostima se može jednostavno pristupiti preko smartfona, tableta ili računara.

Prospekt

Verzije smart-me Oblaka

Profesionalni

Osnovni

M-Bus Brojila (preko smart-me
M-Bus Gejtveja)
API brojila, ostala brojila

Ograničeni

smart-me 1-fazno Brojilo
smart-me 3-fazno Brojilo
smart-me Modul za Kamstrup

Besplatan za smart-me Utikač

Osnovne
karakteristike

Ograničene
karakteristike

Profesionalne
karakteristike

Izveštaji (samo CSV)

Izveštaji

Izveštaji

1 merena vrednost na 15min

Profil opterećenja

Profil opterećenja

Napredno upravljanje direktorijumima i brojilima

Napredno upravljanje direktorijumima i brojilima

Javni linkovi

Javni linkovi

Ako / Onda akcije

Ako / Onda akcije

Konfiguracija ekrana (okviri)

Upravljanje sa više korisnika

1 merena vrednost po minuti (ažuriranje na svakih 1s)

Automatsko kreiranje računa
za energiju

Virtuelna brojila

Virtuelne tarife

Konfiguracija ekrana (okviri)

1 merena vrednost po minuti (ažuriranje na svakih 1s)

Velika jednostavnost rešenja!

smart-me instalacija je veoma brza i laka

Pogledajte kako ovo radi