Spremno za bilo koju lokaciju sada i odmah

bez obzira da li se radi o proizvodnji ili potrošnji energije

Primenjivo gde god poželite

Na vama je samo da obezbedite internet i Wi-Fi mrežu

Domaćinstva

 

Sa smart-me ste uvek sigurni da li su vaši računi koje dobijate od Elektrodistribucije tačni. Pratite i upravljajte potrošnjom vaših uređaja i celog stana, u svakom trenutku, brzo i lako, sve u cilju racionalnog trošenja električne energije.

Detaljnije

Poslovne zgrade

 

Povećajte energetsku efikasnost vaše zgrade preko pametne kontrole utrošene energije i temperature po prostorijama sa ručnim i daljinskim upravljanjem potrošačima, kako biste smanjili vaše račune i učinili prostor komfornijim.

Detaljnije

Hoteli, hosteli i apartmani

 

Pratite potrošnju električne energije vaših gostiju i po potrebi im izdajte račun za utrošenu električnu energiju. Pomoću smart-me sistema ćete uvek dobiti alarm ukoliko neko od vaših gostiju troši više nego što želite.

Detaljnije

Opštine sa javnim objektima

 

Opštine upravljaju sa velikim brojem javnih objekata i odobravaju finansijska sredstva, između ostalog, za utrošak električne energije. Ugradnjom smart-me kontrolnih uređaja (posle regularnih brojila) vrši se upoređenje dobijenih računa od Elektrodistribucije kao i praćenje potrošnje u svakom momentu, od strane finansijske službe opštine koja odobrava troškove,  koje treba da nadoknadi iz budžeta ili zahvatanjem od stanovništva.

Detaljnije

Javno osvetljenje

 

smart-me sistem omogućava veoma efikasnu kontrolu i upravljanje sistemima javnog osvetljenja sa trenutnim detektovanjem kvara bilo koje svetiljke.

Detaljnije

Stambene zgrade sa zajedničkom potrošnjom

 

Ugradnjom smart-me brojila na zajedničkoj potrošnji (liftovi, hidroforske stanice, pumpe grejanja, zajedničko svetlo, reklame itd.) uspostavite racionalnu potrošnju koju će stanari da kontrolišu na svojim računarima ili mobilnim telefonima, svakog momenta.

Detaljnije

Lokali koji se iznajmljuju

 

Primenom smart-me brojila sa prekidačem za isključenje, korisniku lokala može da se daljinski isključi napajanje ukoliko ne plati račun ili da se upozori slanjem alarma ili povremenim isključenjem napajanja.

Detaljnije

Komunalna preduzeća sa više nezavisnih jedinica

 

Komunalna preduzeća imaju više nezavisnih jedinica (vodovod, kanalizacija, grejanje, putevi, pijace, groblja, ...) i na svakoj jedinici se ugrađuje smart-me kontrolno merenje koje dnevno, nedeljno i mesečno dostavlja finansijskoj službi izveštaj o potrošnji. Na ovaj način se značajno smanjuju troškovi električne energije i uvećava prihod za isti način poslovanja.

Detaljnije

Industrijska postrojenja

 

Smanjite vršne snage i vaš račun energije nadgledanjem rada pojedinih mašina ili celog industrijskog kompleksa. Takođe upravljajte uređajima daljinski i programski na osnovu sistemskih i izmerenih vrednosti.

Detaljnije

Proizvodnja energije

 

Bez obzira da li se radi o kućnim sistemima ili sistemima većih snaga, smart-me vam omogućava ekstremnu kontrolu i upravljanje vašom proizvodnjom kao i naplatu proizvedene energije (električna energija, toplota, voda i gas) na veoma jednostavan način.

Detaljnije

Moderan pristup energiji baziran na oblaku

smart-me je najlakše i najjeftinije rešenje za praćanje i upravljanje energijom

Napred na naše usluge