Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: 01 jul, 2022

Ovi uslovi korišćenja ("Uslovi", "Uslovi korišćenja") regulišu vaš odnos sa with https://www.smart-me.rs veb sajtom ("Servis") kojim upravlja Drago Projekt d.o.o. ("nas", "mi" ili "naš").

 

Molimo pažljivo pročitajte ove uslove korišćenja pre korišćenja servisa.

 

Vaš pristup i korišćenje servisa je praćeno vašem prihvatanju i poštovanju ovog servisa. Ovi uslovi važe za sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste servis.

 

Pristupanjem ili korišćenjem servisa slažete se da budete obavezani ovim uslovima. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim delom uslova onda ne možete da pristupate servisu.

 

Kupovine

 

Ako želite da kupite bilo koji proizvod ili uslugu preko ovog servisa ("Kupovina"), možda ćete biti upitani da dostavite određene informacije relevantne za vašu kupovinu, uključujući, bez ograničenja, broj kreditne kartice, datum isteka vaše kreditne kartice, adresu za naplatu i informacije za isporuku.

 

Vi predstavljate i garantujete da: (i) imate zakonsko pravo da koristite bilo koju kreditnu karticu ili druge metode plaćanja u vezi sa bilo kojom kupovinom; i da su (ii) informacije koje nam dostavljate istinite, tačne i potpune.

 

Podnošenjem takvih informacija, dajete nam pravo da pružimo informacije trećim licima za svrhu olakšavanja završetka kupovine.

 

Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo vašu porudžbinu u bilo kom trenutku iz određenih razloga koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: dostupnost proizvoda ili usluga, greške u opisu ili ceni proizvoda ili usluga, greške u vašoj porudžbini ili druge razloge.

 

Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo vašu porudžbinu ukoliko se sumnja na prevaru ili neovlašćenu ili nezakonitu transakciju.

 

Dostupnost, greške i netačnosti

 

Mi stalno ažuriramo našu ponudu proizvoda i usluga na servisu. Proizvodi ili usluge dostupni na našem servisu mogu biti sa pogrešnom cenom, netačno opisani ili nedostupni i mi možemo imati kašnjenja u ažuriranju informacija na našem servisu kao i u našem oglašavanju na drugim veb sajtovima.

 

Ne možemo da garantujemo tačnost ili potpunost bilo koje informacije, uključujući cene, slike proizvoda, specifikacije, dostupnost i usluge. Zadržavamo pravo da izmenimo ili ažuriramo informacije i da ispravimo greške, netačnosti ili propuste u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.

 

Nalozi

 

Kada kreirate nalog kod nas, morate nam pružiti informacije koje su tačne, potpune i ažurne sve vreme. Propust da se to učini predstavlja kršenje uslova, što može dovesti do trenutnog prekida vašeg naloga na našem servisu.

 

Vi ste odgovorni za čuvanje lozinke koje koristite da pristupite našem servisu i za bilo koju aktivnost ili radnje u okviru vaše lozinke, bez obzira da li je vaša lozinka za naš servis ili za usluge trećih strana.

 

Vi se slažete da ne otkrivate vašu lozinku trećim stranama. Morate odmah da nas obavestite ukoliko imate saznanja o narušavanju sigurnosti ili neovlašćenog korišćenja vašeg naloga.

 

Vi ne smete koristiti za korisničko ime ime drugog lica ili entiteta, ili da nije zakonski dostupno za upotrebu, naziva ili žiga koji je predmet bilo kojih prava drugog lica ili entiteta bez odgovarajućeg odobrenja, ili ime koje je uvredljivo, vulgarno ili nepristojno.

 

Linkovi ka drugim veb sajtovima

 

Naš servis može sadržati linkove ka veb sajtovima trećih strana ili usluga koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Drago Projekt d.o.o.

 

Drago Projekt d.o.o. nema kontrolu nad, i ne preuzima nikakvu odgovornost za, sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih veb sajtova ili usluga trećih strana. Dalje potvrđujete i saglasni ste da Drago Projekt d.o.o. neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan korišćenjem ili u vezi sa upotrebom bilo kakvog sadržaja, robe ili usluga dostupne putem takvih veb sajtova ili usluga.

 

Savetujemo vam da pročitate uslove korišćenja i politike privatnosti bilo kojih veb sajtova ili usluga trećih strana koje posećujete.

 

Ograničenje odgovornosti

 

Ni u kom slučaju će Drago Projekt d.o.o., niti njeni direktori, zaposleni, partneri, agenti, dobavljači ili partneri, biti odgovorni za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili kaznenu štetu, uključujući bez ograničenja, gubitak profita, podataka, upotrebe, reputacije, ili druge nematerijalne gubitke koje su posledica od (i) vašeg pristupa ili korišćenja ili nemogućnosti pristupa ili korišćenja servisa; (ii) bilo kakvih postupaka ili sadržaja trećih strana na servisu; (iii) bilo kakvog sadržaja dobijenog od strane servisa; i (iv) neovlašćenog pristupa, korišćenja ili izmena vašeg prenosa ili sadržaja, da li na osnovu garancije, ugovora, delikta (uključujući nemar) ili bilo koje druge pravne teorije, bez obzira da li smo obavešteni o mogućnosti takve štete, pa čak i ako je ovde pronađen pravni lek koji nije od suštinske svrhe.

 

Odricanje

 

Vaše korišćenje servisa je na sopstveni rizik. Servis je obezbeđen na "KAO ŠTO JESTE" i "KAO ŠTO JE DOSTUPNO" osnovi. Servis je obezbeđen bez garancija bilo koje vrste, bez obzira da li izričito ili implicitno, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevane prodajne garancije, pogodnosti za određenu namenu, nekršenje ili vršenje.

 

Drago Projekt d.o.o. sa svojim produžnicama, partnerima kao i izdavačima licenci ne garantuju da će a) servis funkcionisati besprekidno i biti siguran ili dostupan u bilo kom trenutku ili na bilo kojoj lokaciji; b) sve greške ili oštećenja biti ispravljeni; c) servis biti bez virusa ili drugih štetnih komponenti; ili d) rezultati korišćenja servisa zadovoljiti vaše potrebe.

 

Nadležno pravo

 

Ovi uslovi će biti sačinjeni u skladu sa zakonima Srbije, bez obzira na neusaglešenost sa odredbama zakona.

 

Naša nemogućnost da se sprovede bilo koje pravo ili odredba ovih uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako se neka odredba smatra nevažećom ili neprimenljivom od strane suda, preostale odredbe ovih uslova će ostati na snazi. Ovi uslovi čine celokupan ugovor između nas u vezi našeg servisa i zamenjuju bilo kakve prethodne ugovore koje smo mogli da imamo između nas u vezi servisa.

 

Izmene

 

Zadržavamo pravo da po našem nahođenju izmenimo ili zamenimo ove uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijal, mi ćemo pokušati da obezbedimo obaveštenje najmanje 30 dana unapred pre nego što bilo koji novi uslovi stupe na snagu. Sadržaj promene materijala će biti određen po našem nahođenju.

 

Nastavljanjem da pristupate ili koristite naš servis nakon stupanja tih revizija na snagu, slažete se da ste obavezni revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, molimo vas da prestanete da koristite servis.

 

Kontaktirajte nas

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim uslovima slobodno nas kontaktirajte.